Միջոցառում

Oրացույցը

Թանգարան

Ժամանակավոր Ցուցադրություն

«Հասկաքաղ»
Միհրան Թումաճան
2018 թ. մայիսի 11 – դեկտեմբերի 11-ը

Մշտական ցուցադրություն

Թանգարանի մշտական ցուցադրությունը բաղկացած է ութ թեմատիկ սրահներից, որոնք արտացոլում են Կոմիտասի կյանքի ուղին, նրա կոմպոզիտորական, երաժշտագիտական, բանահավաքչական և կատա...