Աղերս

Կա՛ց, Տէ՜ր, Տէ՛ր իմ,
Բա՛ց, Տէ՜ր, սէ՛ր իմ․
Զարկին դեւեր
Իմ թեւեր․
Տո՛ւր, Տէր,
Հո՛ւր Տէր,
Որպէս խոտեր
Էլ չը դողան
Իմ ոտեր․․․։