Բաղձանք

Ձայնիկ ունիմ՝ հայուն-մայուն,
Սըրտիդ բունեմ կայուն-մայուն.
Ո՛վ իմ թեւիկ,
Տո՛ւր իմ հեւիկ
Թըռչեմ երթամ․․․։