06-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-1

Խաղիկներ

Օգոստոսի 8, 2015

«Խաղիկներ» փորձարարական կրթական ծրագիր՝ ըստ Կոմիտասի գրառած երգերի։
Վարող՝ Նայիրի Խաչատուրեան, Տաթևիկ Շախկուլյան