14-1000-%d5%b8%d6%82-1%d5%ad%d5%a1%d5%b2

Հազար ու մի խաղ

Հոկտեմբերի 17, 2015

«Հազար ու մի խաղ» կրթական ծրագիր
Թեմա՝ Աշխատանքային երգեր
Վարող՝ Գայանե Ամիրաղյան, Տաթևիկ Շախկուլյան