11-1000-%d5%b8%d6%82-1-%d5%ad%d5%a1%d5%b2

Հազար ու մի խաղ

Սեպտեմբերի 19, 2015

«Հազար ու մի խաղ» կրթական ծրագիր
Թեմա՝ Կոմիտասի գրառած երգերի ուսուցում:
Վարող՝ Տաթևիկ Շախկուլյան