S&S Poster

«Հնչյուն և լռություն Երաժիշտը և նվագարանը դարերի հոլովույթում»

 2017թ. ապրիլի 8- օգոստոսի 29 
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում 2017-ի ապրիլի 8-ից կբացուի «Հնչյուն և լռություն. երաժիշտը և նվագարանը դարերի հոլովույթում» ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրության նպատակն է՝ լույս սփռել նվագարանների ստեղծման և զարգացման պատմությանը, դրանց կենցաղավարմանը, գործառույթներին, մշակութաբանական համապատկերին, ինչպես նաև երաժշտի ու նվագարանագործ-վարպետի դերին պատմության հոլովույթում։ Ներկայացվելու են բազմատեսակ ցուցանմուշներ` հնագիտական առարկաներ, ձեռագրերի և տապանաքարերի թվայնացված տարբերակներ, արխիվային լուսանկարներ, ավանդական նվագարաններ և այլն։
Համադրող` Նայիրի Խաչատուրեան