Ուռի ծող

― Մայրի՜կ, մայրի՜կ,
Մեր ուռենին ի՞նչ է լալիս առուի ափին։

― Հատի՜կ, հատի՜կ,
Իր ճիւղերէն ցօղ է տալիս կանաչ տափին։

: