%d6%85%d6%80%d6%85%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-9

Օրորներ

Դեկտեմբերի 9, 2017

2017 թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին, ժ. 17.00-ին, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում տեղի կունենա «Օրորներ» կրթական ծրագրի ութերորդ հանդիպումը: Հանդիպման ընթացքում կծանոթանանք հայ ավանդական օրորներին, այնուհետև կսովորենք մի քանի օրոր:

Վարող` Նայիրի Խաչատուրեան
Մասնակցություն` 600 դր.