Ալեքսանդր Սիրանոսյան-դասախոսություններ

Հոկտեմբերի 19, 2016

Հոկտեմբերի 10
Թեմա՝ «Տիգրանը Լուսավորության դարաշրջանի եվրոպական դրամայում և օպերային արվեստում»

Հոկտեմբերի 14
Թեմա՝ «Իտալացի աղջկա երգը կամ մի օրհներգի խռովահույզ պատմություն»

Հոկտեմբերի 19
Թեմա՝ «Ստեփան Էլմաս. հայկական Շոպենը»