Աշուն Գիշեր

Ձիւնիկ լուսին,
Սարի ուսին,
Դեղին-կարմիր շաղալէն,
Ալիք-ալիք խաղալէն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավէն
Տուել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թըռչուն դառել երգելով,
Հեռու-հեռու հերկելով,
Երան-երան
Թռելով
Օդի վերան։