Արշակ Չոպանյանին 1908, 5 հուլիսի, Էջմիածին

[…]
Այժմ հանգամանքները լաւանում են, ժողովուրդը սթափուել է եւ լուրջ կերպով ուսման հետեւիցն է գնում, որ միակ փրկութիւնն է մեր եւ ապագայ կեանքի պատուանդանը:
[…]