Եռ ու Սէր

Երկիրը եռում է՝ կողիկը գոցելով՝ ծաղիկ-ծաղիկ,
Առուակը սիրում է՝ հողիկը խոցելով մաղիկ-մաղիկ․
Վարդիկը ջեռում է շողիկը բոցերով՝ լըռիկ-լըռիկ,
Հովիկը ծիրում է՝ լողիկը ծոցերով՝ ջըրիկ-ջըրիկ։