Իմ երազում

Եւ ա՛յս գիշեր, իմ երազում, քեզ հետ մէկտեղ պարեցինք,
Սէր-ոգիներ սուրբ սեղանում մեղրամոմեր շարեցին։
Ոսկի-արծաթ ամպի ծալէն նուրբ ու բարակ քօղ ճարեցինք,
Ինծի-քեզի կարմիր-կանաչ սիրոյ շապիկ կարեցին։