Խաղիկներ

Օգոստոսի 8, 2015

«Խաղիկներ» փորձարարական կրթական ծրագիր՝ ըստ Կոմիտասի գրառած երգերի։
Վարող՝ Նայիրի Խաչատուրեան, Տաթևիկ Շախկուլյան