Կոմիտաս Վարդապետը և ֆրանսիական մշակույթը

Ապրիլի 16, 2016

Զրույց-հանդիպում
Թեմա` «Կոմիտաս Վարդապետը և ֆրանսիական մշակույթը»
Բանախոս` Լուսինե Սահակյան, երաժշտագետ, արվեստագիտության թեկնածու