Կոյրը

Տէ՜ր իմ․
Սէ՜ր իմ․
Զարկին Քաջքեր՝
Կուրացուցի՛ն իմ աչքեր․
Լո՜յս տուր․
Յո՜յս տուր․
Ասա՛ նայէ՛
Իմ աչերո՛ւն խընայէ։