Հազար ու մի խաղ

Մարտի 19, 2016

«Հազար ու մի խաղ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Հարսանեկան երգեր Ա.»
Վարող` Տաթևիկ Շախկուլյան, արվեստագիտության թեկնածու