Հազար ու մի խաղ

Փետրվարի 20, 2016

«Հազար ու մի խաղ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Տեառնընդառաջի և Բարեկենդանի երգեր»
Վարող` Գայանե Անիրաղյան, արվեստագիտության թեկնածու