Հազար ու մի խաղ

Հոկտեմբերի 19, 2015

Հայկ Սահակյան/ՀՀ մշակույթի նախարարի մանակցությամբ
Կոմիտաս «Հազար ու մի խաղ» գրքի շնորհանդես