Հոսուն-խօսուն

Պապիկ ծառն էլ
Ճերմակ ծոցիկով
Ջըրիկ բոցիկով
Խորունկն է խառնել,
Բազուկն է առել
Քարերին դառել
Հոսում է խօսում
Ափիկ-ափիկ սըղոցում։

Երկար բարունով
Դալար արունով
Սարին բըրելով,
Քարին գրելով․
Դաղձն է ձունել
Փափուկ դափերին,
Մաղձն է բունել
Սըրտիդ ծափերին։