Հունձք

Ջեռաւ ամառն ու ջեռաւ,
Բերաւ կատարն ու բերաւ,
Ցայտեց ցորեն
Արտէն ձորէն։

Ճամբաներում՝
Կեանք է եռում՝
Դաշտէն կալեր կիզուելով,
Հասկէն շարեր դիզուելով։

Երգ ու տաղով
Ոսկի սայլեր ու որան.
Հերկ ու բաղով
Պըղինձ-քայլեր շորորուն։

Երգ ու տաղեր՝
Ոսկի սայլեր օրորում,
Հերկ ու բաղեր՝
Պըղինձ քայլեր շորորում։