NEW LIFE

ՈՂՋՈՒՅՆ ՁԵՐ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔԻՆ

Օգոստոսի 27, 2023

Օգոստոսի 27-ին՝ ժամը 14:00-ին, տեղի կունենա մանկական համերգ Արարատ քաղաքի Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոցի սաների մասնակցությամբ: