Մատթեոս Իզմիրլյանին 1908, 20-21 դեկտեմբերի, Էջմիածին

[…]
Յիրաւի բազմաձայն երգեցողութիւնը սքանչելեաց սքանչելիք է, բայց եթէ անգէտ [անպատրաստների] մարդու ձեռքով պատրաստուի, կարող է միայն բազմաթիւ ձայների՝ նոյնիսկ գողտր երգուած դէպքում, անմիաբան զուգահեռականութիւն առաջ բերել, որ բոլորովին հակառակ է բուն բազմաձայն գեղարուեստի նպատակին ու ոգուն