Միջնադարյան հեղինակ

Փետրվարի 27, 2016

«Միջնադարյան հեղինակ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Սբ. Մովսես Խորենացի (5-րդ դար)»
Վարող` Գայանե Ամիրաղյան, արվեստագիտության թեկնածու