Միջնադարյան Հեղինակ

Հունիսի 18, 2016

«Միջնադարյան հեղինակ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Գրիգոր Նարեկացի (10-11-րդ դարեր)»
Վարող` Գայանե Ամիրաղյան, արվեստագիտության թեկնածու

Մուտքն ազատ է: