Միջնադարյան Հեղինակ

Մայիսի 14, 2016

«Միջնադարյան հեղինակ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Անանիա Շիրակացի (7-րդ դար)»
Վարող` Տաթևիկ Շախկուլյան, արվեստագիտության թեկնածու