Միջնադարյան հեղինակ

Մարտի 12, 2016

«Միջնադարյան հեղինակ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «Կոմիտաս Աղցեցի (7-րդ դար)»
Վարող` Գայանե Ամիրաղյան, արվեստագիտության թեկնածու