«Մոդեռնից պոստմոդեռն»

2015 թ․ սեպտեմբերի 11 – հոկտեմբերի 24

Կազմակերպիչներ՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն, «Բարձր արվեստ» կերպարվեստի կենտրոն, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ