Սրբոց թարգմանչաց տոն

Հոկտեմբերի 9, 2015

«Սրբոց թարգմանչաց տոն» զրույց-երգեցողություն
Վարող՝ Գայանե Ամիրաղյան, Տաթևիկ Շախկուլյան