komitass

ՎՈԿԱԼ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵԿՈ

Օգոստոսի 28, 2023

Օգոստոսի 28-ին՝ ժամը 19։00-ին, տեղի կունենա վոկալ երաժշտության երեկո։

Կատարողներ՝

Հասմիկ Վարդանյան (սոպրանո)
Օֆելյա Սահակյան (սոպրանո)
Լիանա Ադամյան (սոպրանո)
Աննա Ջալլադյան (դաշնամուր)