Քնարական երգեր

Նոյեմբերի 18, 2017

«Հազար ու մի խաղ» կրթական ծրագիր
Սովորում ենք միասին երգել Կոմիտասից մինչև մեր օրերը գրառված հայկական ժողովրդական երգեր
2017 թ․ նոյեմբերի 18, 23, 25
Վայրը՝ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ
Վարում են՝ Տաթևիկ Շախկուլյան, Աստղիկ Մարտիրոսյան, Անահիտ Մուղալյան, Սոնա Սիմոնյան

Մուտքն ազատ է