Օրհնութիւն

Ճակատըդ օծուն՝
Լուսաւորչայ կանաչ Մեռոնով,
Լուսաւորչայ կանաչ Մեռոնով՝
Թող կանանչեն հուռ ճիւղերըդ․
Ու ակըդ բոցուն՝
Լուսաւորչայ կարմիր կերոնով․
Լուսաւորչայ կարմիր կերոնով՝
Թող ճաճանչեն հուր իւղերըդ։