Օրորներ

Ապրիլի 9, 2016

«Օրորներ» երգի արվեստանոց
Թեմա` «օրորոցային երգեր»
Վարող` Նայիրի Խաչատուրեան