Միջոցառում

Oրացույցը

Թանգարան

Ժամանակավոր Ցուցադրություն

«Կոմիտասից Կոմիտաս»
Արա Հարությունյան
2021թ. հունվարի 29-ից 2021թ. հունիսի 1-ը

Մշտական ցուցադրություն

Թանգարանի մշտական ցուցադրությունը բաղկացած է ութ թեմատիկ սրահներից, որոնք արտացոլում են Կոմիտասի կյանքի ուղին, նրա կոմպոզիտորական, երաժշտագիտական, բանահավաքչական և կատա...