Միջոցառում

Oրացույցը

Թանգարան

Ժամանակավոր Ցուցադրություն

«Զրույցներ եղեգի հետ»
2024 թ․ ապրիլի 13-ին

Komitas

Մշտական ցուցադրություն

Թանգարանի մշտական ցուցադրությունը բաղկացած է ութ թեմատիկ սրահներից, որոնք արտացոլում են Կոմիտասի կյանքի ուղին, նրա կոմպոզիտորական, երաժշտագիտական, բանահավաքչական և կատա...