Կոմիտասի գերմաներեն երգերը

Սեպտեմբերի 24, 2016

«Եվրոպական ժառանգության օրեր» ծրագրի շրջանակներում

«Կոմիտասի գերմաներեն երգերը» գիտակրթական ծրագիր

Ծրագրում՝ Կոմիտասի գերմաներեն ռոմանսներ և հատվածներ «Բեռլինյան Պատարագից»