Գծանկարներ

1906 թ. հոկտեմբերի 23-ին Մարգարիտ Բաբայանին Փարիզից գրած նամակից

Հոգիս թիթեռ Մի վայր, մի վեր Հույս ծովերով թևելով` Հոգիս մի բեռ Անմայր անսեր, Լույս հովերով հևելով...:

1907 թ. փետրվարի 7-ին Մարգարիտ Բաբայանին Փարիզից գրած նամակից

Մեսրոպ Մագիստրոս Տէր Մովսիսեան, 1908 թ. դեկտեմբերի 23-ին Արշակ Չոպանյանին գրած նամակից